GDPR

Den 25 maj inträder en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection
Regulation) – eller på svenska Datasäkerhetsförordningen. Med anledning av detta vill vi upplysa dig
om vilken typ av information rörande dig/ditt företag som sparas i vårat system.
Det främsta syftet med GDPR är att förstärka individens rätt till och kontroll över uppgifter om sig
själv och den gäller i stort sett alla företags, myndigheter och föreningars hantering av uppgifter om
personer. Bland annat ska varje individ från ett företag och en organisation kunna få ut
registerutdrag om vad som finns registrerat och individen har också rätt att få alla uppgifter strukna
när de inte längre behövs för syftet för vilket de samlats in för en gång.

Vilka personuppgifter samlar vi från dig

När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar, så frågar vi
om du samtycker till att vi sparar dina uppgifter. När du registrerar dig i våran kundgrupp sparar och behandlar vi personuppgifter som ditt namn och din e-postadress. Syftet är för att kunna maila information och kommande evenemang och kunderbjudande.

Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Du kan ställa in din webbläsare och bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan också välja att datorn skall fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator. Mer om cookies kan du läsa på https://pts.se/svprivat/internet/kakor-cookies/

Rätt till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse hur Engströms Trafikskola AB behandlar dina person/kontaktuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter vi sparar.

Rätt till radering
Om du vill att vi skall ta bort dina person/kontaktuppgifter så kan du begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. Nr raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse via email. Om du efter samtycke inte vill ta del av vårt nyhetsbrev eller kundklubb, har du rätt till att bli borttagen. Kontakta oss med ditt ärende till engstromstrafikskola@gmail.com och vi tar bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller
om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktmail är: engstromstrafikskola@gmail.com

Engströms Trafikskola i Eskilstuna